Polityka obsługi "cookies" na stronach UW

 
     


MAPA:
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa tel. 022 826-36-83
fax: 022 55 24 053
NIP: 525-001-12-66
REGON: 000001258
BIG/SWIFT: BIGBPLPWPublished with financial support from EU Erasmus ProgrammeMSZ - Departament Współpracy Rozwojowej
Rekrutacja 2014
na studia
na Wydziale Orientalistycznym UW


Harmonogram jesiennej sesji egzaminacyjnej 2013/2014 na Wydziale Orientalistycznym UW – zajęcia ogólnowydziałowe
 


 WAKACYJNE INTENSYWNE KURSY JĘZYKOWE - LIPIEC 2014


the 60th Rencontre Assyriologique Internationale “Fortune and Misfortune in the Ancient Near East”

 

The Department of Ancient Near Eastern Studies of the University of Warsaw has the honour to invite you to the 60th Rencontre Assyriologique Internationale “Fortune and Misfortune in the Ancient Near East,” to be held in Warsaw, Poland, on July 21st through 25th, 2014.

We look forward to welcoming you in Warsaw.

Organizing committee: Olga Drewnowska, Magdalena Kapełuś, Adam Kryszeń, Rafał Koliński, Małgorzata Sandowicz, Piotr Taracha.

http://www.raiwarsaw.uw.edu.pl/


INFORMACJA O DNIU ADAPTACYJNYM DLA STUDENTÓW I ROKU
WYDZIAŁU ORIENTALISTYCZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO


W dniu 29 września
(poniedziałek) 2014 roku, godz. 12.00–13.00, w sali D Auditorium Maximum (Krakowskie Przedmieście 26/28), odbędzie się spotkanie studentów z władzami dziekańskimi Wydziału Orientalistycznego UW.

O godz. 13.00 rozpoczną się spotkania informacyjne dla studentów poszczególnych jednostek Wydziału Orientalistycznego (oprócz studentów Studium Stosunków Międzykulturowych).

Spotkanie informacyjne dla studentów Studium Stosunków Międzykulturowych WO odbędzie się w godz. 14.00-15.00, w sali 149, ul. Nowy Świat 69.

W godz. 15.00-15.30, w sali D Auditorium Maximum, odbędzie się spotkanie studentów z przedstawicielem akademickiej przychodni lekarskiej.

W godz. 15.30-16.30, w sali D Auditorium Maximum, odbędzie się szkolenie z zakresu praw i obowiązków studenta zorganizowane przez Zarząd Samorządu Studentów UW.


!!! Obecność na wszystkich spotkaniach i szkoleniu obowiązkowa !!!
 


Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej Wydziału Orientalistycznego z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie przyznania środków na DSM - Młodzi Naukowcy

Komisja Konkursowa Wydziału Orientalistycznego UW rozstrzygnęła konkurs na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.


OGŁOSZENIE KOMISJI KONKURSOWEJ FUNDUSZU INNOWACJI DYDAKTYCZNYCH "FID"
z dnia 13 maja 2014 r.

Priorytet mają projekty dydaktyczne realizujące programy prowadzone w całości w językach obcych, a także projekty realizowane wspólnie, przez co najmniej dwie jednostki podstawowe Uniwersytetu. W przygotowaniu i realizacji projektu mogą uczestniczyć także inne jednostki organizacyjne Uczelni
szczegóły - http://www.bss.uw.edu.pl/nowa/index.php?option=com_content&task=view&id=60&Itemid=51

Wnioski należy składać w Biurze Spraw Studenckich do dnia 17 października 2014 r.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 23 stycznia 2015 r.Rejestracja na semestr zimowy oraz zimowy i letni łącznie (cały rok akademicki) odbywa się od 15 kwietnia do 15 maja,
rejestracja na semestr letni od 30 października do 30 listopada.


PRAKTYKI STUDENCKIE I ABSOLWENCKIE W AMBASADZIE RP W DŻAKARCIE

Ambasada RP w Dżakarcie przesyła w załączeniu pismo Pana Ambasadora Tadeusza Szumowskiego, oferującego praktyki studenckie i absolwenckie w naszej placówce w Indonezji.
Jest to ogromna szansa dla młodych ludzi przyjazdu do odległej Indonezji, dłuższego w niej pobytu oraz poznania tego niezwykłego kraju, jak i zdobycia doświadczenia w pracy w polskich służbach dyplomatyczno - konsularnych.

Szczegółowe informacje nt. niezbędnych dokumentów można znaleźć na stronie Ambasady RP w Dżakarcie:
http://www.msz.gov.pl/pl/p/dzakarta_id_a_pl/o_ambasadzie/
ambasada/praca_i_praktyki_w_ambasadzie/
 

Bezpłatne szkolenia komputerowe dla kandydatów z niepełnosprawnością
dla kandydatów z niepełnosprawnością


Od 1 stycznia 2010 r. egzaminy certyfikacyjne Uniwersytetu Warszawskiego znalazły się na liście certyfikatów uznawanych w postępowaniu kwalifikacyjnym dla pracowników służby cywilnej
(Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dn. 16.12.2009 r, zał. nr 2, pkt 11.2T)


Informacja Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej (BUWiWM)

W związku z napływającymi do BUWiWM coraz liczniejszymi podaniami o opinie w sprawie zagranicznych dokumentów o wykształceniu, BUWiWM przekazał listę ogólnodostępnych źródeł informacji na temat statusu szkół wydających dokumenty, jak również poziomu oraz akredytacji programów studiów realizowanych przez te szkoły, z których korzysta również BUWiWM.

szczegóły [.pdf]

Oficjalna strona BUWiWM - http://www.buwiwm.edu.pl/

 

 
     

projekt graficzny strony Wiktor Dyndo