Polityka obsługi "cookies" na stronach UW

 
     


MAPA:
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa tel. 022 826-36-83
fax: 022 55 24 053
NIP: 525-001-12-66
REGON: 000001258
BIG/SWIFT: BIGBPLPW 
Nasze języki: arabski, aramejski, azerski, białoruski, bułgarski, chiński, chorwacki,
czeczeński, czeski, grecki, gruziński, hebrajski, hindi, indonezyjski, jidysz, japoński, kazachski, koreański, litewski, łotewski, macedoński, mongolski, ormiański, perski, rosyjski, rumuński, tamilski, turecki, serbski, słowacki, suahili, ukraiński, urdu, wietnamski
Wielu z nich Szkoła uczy jako jedyna w Polsce!
Szkoła Języków Wschodnich, ul. Oboźna 7 lok. 7, 00-332 Warszawa
TEL.: 22 55 20 937, FAX: 22 55 20 916, e-mail: lektoraty.sjw@uw.edu.pl


ZAPRASZAMY NA STUDIA DOKTORANCKIE
 

 • Ph.D. Oriental Studies – Language and Culture
  kierunek: językoznawstwo i literaturoznawstwo
  specjalności:
  orientalistyka: afrykanistyka, arabistyka, hebraistyka, indologia, iranistyka,
  japonistyka, koreanistyka, sinologia, turkologia, mongolistyka i tybetologia,
  kultura Wschodu Starożytnego – hetytologia, studia wschodnie
  Język studiów - angielski
  szczegóły
   
 • Studia Doktoranckie
  Kierunek: językoznawstwo i literaturoznawstwo
  specjalności:
  orientalistyka: afrykanistyka, arabistyka, hebraistyka, indologia, iranistyka,
  japonistyka, koreanistyka, sinologia, turkologia, mongolistyka i tybetologia,
  kultura Wschodu Starożytnego - asyriologia, hetytologia, egiptologia
  Język studiów - polski
  szczegóły

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało Wydziałowi Orientalistycznemu dotację w wysokości zł. 95.117,00 netto na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.

Dotacja ta będzie rozdzielona w trybie konkursowym. Zasady jej podziału podane są poniżej. Wnioski o dofinansowanie w/w badań naukowych należy składać w Dziekanacie Wydziału Orientalistycznego (oficyna Pałacu Tyszkiewiczów/Potockich, wejście E) do dnia 15 maja 2015 r. z dopiskiem na kopercie: „Konkurs dla młodych naukowców”.

Zasady podziału dotacji na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich

Informujemy dodatkowo, że dotacja nie jest przyznawana w trybie stypendialnym ani w trybie prefinansowania. Rozliczenie kosztów odbywa się na podstawie faktur oraz dokumentów wewnętrznych UW. Prosimy o zapoznanie się z warunkami wydatkowania środków na stronie WO.


 OPUS 9na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,

PRELUDIUM 9na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora,

SONATA 9 na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.

Termin składania wniosków w ww. konkursach to 16 czerwca 2015 r. w NCN, deadline na WO - 10 czerwca br. (z uwagi na konieczność zebrania niezbędnych podpisów).

UWAGA - DUŻE ZMIANY W PRZEPISACH!!!!!


"To The East, To The South" - International Conference of Doctoral Candidates and Young Scholars of Asian and African Studies
28–29 September 2015

The Conference To The East, To The South is organized by the Doctoral Self-Government of the Faculty of the Oriental Studies of the University of Warsaw and will be held on 28–29 September, 2015 in the Old Library Building of the University of Warsaw (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warsaw, Poland).

IMPORTANT DATES
Abstracts submission deadline: 15 June 2015
End of abstracts evaluation: 15 July 2015
Registration fees payment deadline: 5 August 2015
Conference: 28–29 September 2015


 

Ph.D. studies

Oriental Studies – Language and Culture

- part-time 3rd-cycle degree program

 


 Rejestracja na semestr zimowy oraz zimowy i letni łącznie (cały rok akademicki) odbywa się od 15 kwietnia do 15 maja,
rejestracja na semestr letni od 30 października do 30 listopada.
 

Bezpłatne szkolenia komputerowe dla kandydatów z niepełnosprawnością
dla kandydatów z niepełnosprawnością


Od 1 stycznia 2010 r. egzaminy certyfikacyjne Uniwersytetu Warszawskiego znalazły się na liście certyfikatów uznawanych w postępowaniu kwalifikacyjnym dla pracowników służby cywilnej
(Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dn. 16.12.2009 r, zał. nr 2, pkt 11.2T)


Informacja Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej (BUWiWM)

W związku z napływającymi do BUWiWM coraz liczniejszymi podaniami o opinie w sprawie zagranicznych dokumentów o wykształceniu, BUWiWM przekazał listę ogólnodostępnych źródeł informacji na temat statusu szkół wydających dokumenty, jak również poziomu oraz akredytacji programów studiów realizowanych przez te szkoły, z których korzysta również BUWiWM.

szczegóły [.pdf]

Oficjalna strona BUWiWM - http://www.buwiwm.edu.pl/

 

 


Published with financial support from EU Erasmus Programme  


MSZ - Departament Współpracy Rozwojowej

projekt graficzny strony Wiktor Dyndo