Polityka obsługi "cookies" na stronach UW

 
     


MAPA:
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa tel. 022 826-36-83
fax: 022 55 24 053
NIP: 525-001-12-66
REGON: 000001258
BIG/SWIFT: BIGBPLPWUwaga studenci! Na przedmioty do wyboru z oferty WO dla studentów I, II i III roku studiów I stopnia oraz studentów I roku studiów II stopnia w roku ak. 2014/2015 obowiązuje rejestracja internetowa za pośrednictwem systemu USOS. Rejestracja na przedmioty semestru zimowego i roczne – rejestrowanie się i wyrejestrowywanie – będzie otwarta:

  • tura I: 23:59 19.10.2014 - 23:59 26.10.2014

  • tura II: 23:59 03.11.2014 - 23:59 09.11.2014

Po tym terminie nie będzie się już można wyrejestrować z zajęć, możliwa będzie jedynie rezygnacja z zaliczania przedmiotu na podstawie par. 23 b. ust. 6 Regulaminu Studiów na UW – samodzielnie za pośrednictwem systemu USOSweb („rezygnacja z zaliczania przedmiotu”). Rezygnacja z zaliczania przedmiotów semestru zimowego – do dnia 23.01.2015 (Postanowienie nr 1 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dn. 28 stycznia 2014 w sprawie określenia organizacji roku akademickiego 2014/2015 na Uniwersytecie Warszawskim).

Z wszelkimi problemami związanymi z rejestracją na te przedmioty należy się zwracać do p. dr Kamili Stanek z Dziekanatu ds. studenckich (mail: sylabusy.orient@uw.edu.pl, tel.: 22 55 24053)


OGŁOSZENIE KOMISJI KONKURSOWEJ FUNDUSZU INNOWACJI DYDAKTYCZNYCH "FID"
z dnia 13 maja 2014 r.

Priorytet mają projekty dydaktyczne realizujące programy prowadzone w całości w językach obcych, a także projekty realizowane wspólnie, przez co najmniej dwie jednostki podstawowe Uniwersytetu. W przygotowaniu i realizacji projektu mogą uczestniczyć także inne jednostki organizacyjne Uczelni
szczegóły - http://www.bss.uw.edu.pl/nowa/index.php?option=com_content&task=view&id=60&Itemid=51

Wnioski należy składać w Biurze Spraw Studenckich do dnia 17 października 2014 r.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 23 stycznia 2015 r.Rejestracja na semestr zimowy oraz zimowy i letni łącznie (cały rok akademicki) odbywa się od 15 kwietnia do 15 maja,
rejestracja na semestr letni od 30 października do 30 listopada.


PRAKTYKI STUDENCKIE I ABSOLWENCKIE W AMBASADZIE RP W DŻAKARCIE

Ambasada RP w Dżakarcie przesyła w załączeniu pismo Pana Ambasadora Tadeusza Szumowskiego, oferującego praktyki studenckie i absolwenckie w naszej placówce w Indonezji.
Jest to ogromna szansa dla młodych ludzi przyjazdu do odległej Indonezji, dłuższego w niej pobytu oraz poznania tego niezwykłego kraju, jak i zdobycia doświadczenia w pracy w polskich służbach dyplomatyczno - konsularnych.

Szczegółowe informacje nt. niezbędnych dokumentów można znaleźć na stronie Ambasady RP w Dżakarcie:
http://www.msz.gov.pl/pl/p/dzakarta_id_a_pl/o_ambasadzie/
ambasada/praca_i_praktyki_w_ambasadzie/
 

Bezpłatne szkolenia komputerowe dla kandydatów z niepełnosprawnością
dla kandydatów z niepełnosprawnością


Od 1 stycznia 2010 r. egzaminy certyfikacyjne Uniwersytetu Warszawskiego znalazły się na liście certyfikatów uznawanych w postępowaniu kwalifikacyjnym dla pracowników służby cywilnej
(Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dn. 16.12.2009 r, zał. nr 2, pkt 11.2T)


Informacja Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej (BUWiWM)

W związku z napływającymi do BUWiWM coraz liczniejszymi podaniami o opinie w sprawie zagranicznych dokumentów o wykształceniu, BUWiWM przekazał listę ogólnodostępnych źródeł informacji na temat statusu szkół wydających dokumenty, jak również poziomu oraz akredytacji programów studiów realizowanych przez te szkoły, z których korzysta również BUWiWM.

szczegóły [.pdf]

Oficjalna strona BUWiWM - http://www.buwiwm.edu.pl/

 

 


Published with financial support from EU Erasmus Programme  


MSZ - Departament Współpracy Rozwojowej

projekt graficzny strony Wiktor Dyndo