Polityka obsługi "cookies" na stronach UW

faculty of oriental studies english version

   

*układ chronologiczy (decyduje data deadline)

logo wydział orientalistyczny

wydział orientalistyczny
MAPA:
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa tel. 022 826-36-83
fax: 022 55 24 053
NIP: 525-001-12-66
REGON: 000001258
BIG/SWIFT: BIGBPLPW

 szkoła języków wschodnich
Nasze języki: arabski, aramejski, azerski, białoruski, bułgarski, chiński, chorwacki,
czeczeński, czeski, grecki, gruziński, hebrajski, hindi, indonezyjski, jidysz, japoński, kazachski, koreański, litewski, łotewski, macedoński, mongolski, ormiański, perski, rosyjski, rumuński, tamilski, turecki, serbski, słowacki, suahili, ukraiński, urdu, wietnamski
Wielu z nich Szkoła uczy jako jedyna w Polsce!
Szkoła Języków Wschodnich, ul. Oboźna 7 lok. 7, 00-332 Warszawa
TEL.: 22 55 20 937, FAX: 22 55 20 916, e-mail: lektoraty.sjw@uw.edu.pl


WYDZIAŁ ORIENTALISTYCZNY ZAPRASZA NA STUDIA!!!  
WOLNE MIEJSCA
NA STUDIACH I STOPNIA!!!
II TURA REKRUTACJI!!!

1) stacjonarnych studiach I stopnia kierunek orientalistyka, specjalność:
- ASYRIOLOGIA I HETYTOLOGIA
- INDOLOGIA
- MONGOLISTYKA I TYBETOLOGIA

2) niestacjonarne studia I stopnia kierunek orientalistyka specjalność:
ARABISTYKA

JAPONISTYKA
KOREANISTYKA

WWW.IRK.UW.EDU.PL

KOMISJA REKRUTACYJNA
WZNOWI PRACE
OD 12 września 2016


Wydział Orientalistyczny Uniwersytetu Warszawskiego poszukuje stypendystów do realizacji trzyletniego projektu badawczego pt. Wielojęzyczny słownik semantyczny nazw części ciała.
Oferowane są dwa stypendia:

  • doktoranckie w wysokości 3 000 PLN/miesiąc
    oraz

  • studenckie/doktoranckie w wys. 1 000 PLN/miesiąc.

Szczegółowe warunki stypendiów podane są w zamieszczonych plikach. Kandydaci planujący przystąpić do konkursu z jednoczesnym zamiarem ubiegania się na studia doktoranckie na Wydziale Orientalistycznym proszeni są o kontakt z kierownikiem projektu (dr hab. Iwona Kraska-Szlenk, i.kraska@uw.edu.pl) odpowiednio wcześniej, zanim złożą dokumenty na studia.

Termin składania dokumentów upływa 15 września.


 
Harmonogram jesiennej sesji egzaminacyjnej 2015/2016 na Wydziale Orientalistycznym UW
– zajęcia ogólnowydziałowe


Wykłady tybetańskiego mistrza buddyjskiego Beru Khyentse Rinpoche

na Uniwersytecie Warszawskim

15 września 2016 o godz. 18.00 w Sali im. J. Brudzińskiego w Pałacu Kazimierzowskim  Uniwersytetu Warszawskiego odbędzie się wykład publiczny "Jak pozostać pozytywnym we współczesnym świecie, czyli buddyjskie spojrzenie na pracę z emocjami". Wstęp wolny.

20 września 2016 o godz. 18.00 w sali 316 w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego odbędzie się wykład publiczny "Rola buddyzmu w świecie człowieka zachodniego – co nam proponuje buddyjski światopogląd”. Wstęp wolny.


INFORMACJA O DNIU ADAPTACYJNYM DLA STUDENTÓW I ROKU
WYDZIAŁU ORIENTALISTYCZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO


W dniu 29 września (czwartek) 2016 roku, godz. 10.30–11.30, w sali B Auditorium Maximum (Krakowskie Przedmieście 26/28)
, odbędzie się spotkanie studentów z władzami dziekańskimi Wydziału Orientalistycznego UW.

O godz. 11.30 rozpoczną się spotkania informacyjne dla studentów poszczególnych jednostek Wydziału Orientalistycznego.

W godz. 13.00-13.30, w sali B Auditorium Maximum, odbędzie się spotkanie studentów z przedstawicielem akademickiej przychodni lekarskiej.

W godz. 13.30-15.00, w sali B Auditorium Maximum, odbędzie się szkolenie z zakresu praw i obowiązków studenta zorganizowane przez Zarząd Samorządu Studentów UW.
 

!!! Obecność
na wszystkich spotkaniach i szkoleniu
obowiązkowa !!!


Polska Bibliografia Naukowa ((PBN) pozwala autorom publikacji afiliowanym w polskich jednostkach naukowych na prowadzenie indywidualnej bibliografii naukowej.

W związku z Nowelizacją rozporządzenia w sprawie Systemu Informacji o Nauce uprzejmie informujemy, że dane dotyczące Państwa publikacji należy uzupełniać dwa razy do roku, tj.:

  • do 30 czerwca

  • do 31 grudnia

Uprzejmie prosimy o terminowe uzupełnianie danych!

Afiliacja - przypisz publikację do właściwej Jednostki!
Sposób prawidłowego zapisu można znaleźć TUTAJ [jpg] lub w formacie PDF


Nowa ocena i kategoryzacja jednostek naukowych już w 2017 roku!


Strona Jubileuszowa UW
https://uw200.uw.edu.pl/pl/ 

Strona Zjazdów Absolwentów
https://uw200.uw.edu.pl/pl/zjazd-absolwentow/ 


A może HORYZONT 2020?

Premia na Horyzoncie – rozporządzenie weszło w życie!
7 grudnia, w Dzienniku Ustaw RP, zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą.

Na mocy tego rozporządzenia, polskie jednostki naukowe będą mogły liczyć na dodatkowe finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników realizujących projekty w ramach programu Horyzont 2020.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią rozporządzenia - http://www.kpk.gov.pl/wp-content/uploads/2015/12/D2015000204701.pdf

oraz z informacjami przekazanymi przez przedstawiciela Ministerstwa podczas seminarium dot. Finansowania Nauki
Premia na Horyzoncie. Środki finansowe na działania wspomagające uczestnictwo jednostek naukowych w programie ramowym w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” - Barbara Wojciechowska-Grochola, Departament Nauki MNiSW

Na uwagę zasługują punkty 05-07:

Środki finansowe na wynagrodzenia przyznaje się w wysokości stanowiącej równowartość w złotych (wg. średniego kursu NBP w dniu złożenia wniosku):

  • 1.20% wysokości finansowania projektu ze środków Unii Europejskiej przypadającego na wnioskodawcę – w przypadku projektu, którego wysokość finansowania ze środków Unii Europejskiej w części przypadającej na wnioskodawcę wynosi do 1 mln euro,
  • 2.25% wysokości finansowania projektu ze środków Unii Europejskiej przypadającego na wnioskodawcę – w przypadku projektu, którego wysokość finansowania ze środków Unii Europejskiej w części przypadającej na wnioskodawcę przekracza 1 mln euro
  • oraz dodatkowo 10% wysokości finansowania projektu ze środków Unii Europejskiej przypadającego na wnioskodawcę w przypadku, gdy wnioskodawca pełni jednocześnie funkcję koordynatora projektu lub jest jednostką naukową, w której jest realizowany grant Europejskiej Rady do spraw Badań Naukowych.

Środki finansowe za uczestnictwo w programie ramowym w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” są przeznaczone na dodatki do wynagrodzeń dla osób biorących udział w realizacji projektów niezależnie od formy zatrudnienia w jednostce oraz charakteru pracy przy realizacji projektu.

więcej


program mobilności most
Rejestracja na semestr zimowy oraz zimowy i letni łącznie (cały rok akademicki) odbywa się od 15 kwietnia do 15 maja,
rejestracja na semestr letni od 30 października do 30 listopada. 

200 lat Uniwersytet Warszawski


Published with financial support from EU Erasmus Programme  

MSZ - Departament Współpracy Rozwojowej

projekt graficzny strony Wiktor Dyndo