Polityka obsługi "cookies" na stronach UW

 
     


MAPA:
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa tel. 022 826-36-83
fax: 022 55 24 053
NIP: 525-001-12-66
REGON: 000001258
BIG/SWIFT: BIGBPLPWPublished with financial support from EU Erasmus ProgrammeMSZ - Departament Współpracy Rozwojowej
Rekrutacja 2014
na studia
na Wydziale Orientalistycznym UW

ZAPRASZAMY NA STUDIA

WOLNE MIEJSCA NA STUDIACH I STOPNIA !!!

II TURA REKRUTACJI !!!

Wydział Orientalistyczny UW zaprasza wszystkich zainteresowanych kulturami i językami Azji i Afryki na studia. W II turze rekrutacji oferujemy ograniczoną liczbę miejsc na:

  • stacjonarnych studiach I stopnia kierunek orientalistyka, specjalność AFRYKANISTYKA

  • stacjonarnych studiach I stopnia kierunek orientalistyka specjalność KULTURA WSCHODU STAROŻYTNEGO – ASYRIOLOGIA I HETYTOLOGIA

  • niestacjonarne studia I stopnia kierunek orientalistyka specjalność ARABISTYKA

  • niestacjonarne studia I stopnia kierunek orientalistyka specjalność JAPONISTYKA

  • niestacjonarne studia I stopnia kierunek orientalistyka specjalność KOREANISTYKA

  • niestacjonarne studia I stopnia kierunek kulturoznawstwo Azji i Afryki specjalność STOSUNKI MIĘDZYKULTUROWE

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA: WWW.IRK.UW.EDU.PL
 


 

Harmonogram jesiennej sesji egzaminacyjnej 2013/2014 na Wydziale Orientalistycznym UW – zajęcia ogólnowydziałowe

 


Informacja dla studentów, którzy chcą wnioskować o stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2014/2015

Ostateczny, nieprzekraczalny termin ich złożenia to poniedziałek 22 września do 11.45.


Casting: performans w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie poszukuje siedmiu mężczyzn pochodzenia wschodnioazjatyckiego do performansu tajlandzkiego artysty Korakrita Arunanondchaia, który odbędzie się podczas wernisażu wystaw „Ustawienia prywatności. Sztuka po internecie“ oraz „Maria Bartuszova. Formy przejściowe“ 25 września.
Doświadczenie teatralne nie jest wymagane. Zapraszamy wszystkich, którzy lubią światła sceniczne, dym i ciemne okulary:)

Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres: natalia.sielewicz@artmuseum.pl

******

Museum of Modern Art in Warsaw seeks seven men of East Asian origin to participate in a performance of a Thai artist Korakrit Arunanondchai, which will coincide with the opening of the exhibitions „Private settings. Art after the Internet“ and „Maria Bartuszova. Provisional forms“ on 25th September.

Theatrical background is not necessary. We invite everyone who is fond of scenic lights, smoke and dark sunglasses:)

To apply please contact us at: natalia.sielewicz@artmuseum.pl


INFORMACJA O DNIU ADAPTACYJNYM DLA STUDENTÓW I ROKU
WYDZIAŁU ORIENTALISTYCZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO


W dniu 29 września
(poniedziałek) 2014 roku, godz. 12.00–13.00, w sali D Auditorium Maximum (Krakowskie Przedmieście 26/28), odbędzie się spotkanie studentów z władzami dziekańskimi Wydziału Orientalistycznego UW.

O godz. 13.00 rozpoczną się spotkania informacyjne dla studentów poszczególnych jednostek Wydziału Orientalistycznego (oprócz studentów Studium Stosunków Międzykulturowych).

Spotkanie informacyjne dla studentów Studium Stosunków Międzykulturowych
W godz. 15.00-15.30, w sali D Auditorium Maximum, odbędzie się spotkanie studentów z przedstawicielem akademickiej przychodni lekarskiejj.

W godz. 15.30-16.30, w sali D Auditorium Maximum, odbędzie się szkolenie z zakresu praw i obowiązków studentaa zorganizowane przez Zarząd Samorządu Studentów UW.


!!! Obecność na wszystkich spotkaniach i szkoleniu obowiązkowa !!!
 


Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej Wydziału Orientalistycznego z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie przyznania środków na DSM - Młodzi Naukowcy

Komisja Konkursowa Wydziału Orientalistycznego UW rozstrzygnęła konkurs na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.


OGŁOSZENIE KOMISJI KONKURSOWEJ FUNDUSZU INNOWACJI DYDAKTYCZNYCH "FID"
z dnia 13 maja 2014 r.

Priorytet mają projekty dydaktyczne realizujące programy prowadzone w całości w językach obcych, a także projekty realizowane wspólnie, przez co najmniej dwie jednostki podstawowe Uniwersytetu. W przygotowaniu i realizacji projektu mogą uczestniczyć także inne jednostki organizacyjne Uczelni
szczegóły - http://www.bss.uw.edu.pl/nowa/index.php?option=com_content&task=view&id=60&Itemid=51

Wnioski należy składać w Biurze Spraw Studenckich do dnia 17 października 2014 r.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 23 stycznia 2015 r.Rejestracja na semestr zimowy oraz zimowy i letni łącznie (cały rok akademicki) odbywa się od 15 kwietnia do 15 maja,
rejestracja na semestr letni od 30 października do 30 listopada.


PRAKTYKI STUDENCKIE I ABSOLWENCKIE W AMBASADZIE RP W DŻAKARCIE

Ambasada RP w Dżakarcie przesyła w załączeniu pismo Pana Ambasadora Tadeusza Szumowskiego, oferującego praktyki studenckie i absolwenckie w naszej placówce w Indonezji.
Jest to ogromna szansa dla młodych ludzi przyjazdu do odległej Indonezji, dłuższego w niej pobytu oraz poznania tego niezwykłego kraju, jak i zdobycia doświadczenia w pracy w polskich służbach dyplomatyczno - konsularnych.

Szczegółowe informacje nt. niezbędnych dokumentów można znaleźć na stronie Ambasady RP w Dżakarcie:
http://www.msz.gov.pl/pl/p/dzakarta_id_a_pl/o_ambasadzie/
ambasada/praca_i_praktyki_w_ambasadzie/
 

Bezpłatne szkolenia komputerowe dla kandydatów z niepełnosprawnością
dla kandydatów z niepełnosprawnością


Od 1 stycznia 2010 r. egzaminy certyfikacyjne Uniwersytetu Warszawskiego znalazły się na liście certyfikatów uznawanych w postępowaniu kwalifikacyjnym dla pracowników służby cywilnej
(Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dn. 16.12.2009 r, zał. nr 2, pkt 11.2T)


Informacja Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej (BUWiWM)

W związku z napływającymi do BUWiWM coraz liczniejszymi podaniami o opinie w sprawie zagranicznych dokumentów o wykształceniu, BUWiWM przekazał listę ogólnodostępnych źródeł informacji na temat statusu szkół wydających dokumenty, jak również poziomu oraz akredytacji programów studiów realizowanych przez te szkoły, z których korzysta również BUWiWM.

szczegóły [.pdf]

Oficjalna strona BUWiWM - http://www.buwiwm.edu.pl/

 

 
     

projekt graficzny strony Wiktor Dyndo