Polityka obsługi "cookies" na stronach UW

 
     


MAPA:
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa tel. 022 826-36-83
fax: 022 55 24 053
NIP: 525-001-12-66
REGON: 000001258
BIG/SWIFT: BIGBPLPW 
Nasze języki: arabski, aramejski, azerski, białoruski, bułgarski, chiński, chorwacki,
czeczeński, czeski, grecki, gruziński, hebrajski, hindi, indonezyjski, jidysz, japoński, kazachski, koreański, litewski, łotewski, macedoński, mongolski, ormiański, perski, rosyjski, rumuński, tamilski, turecki, serbski, słowacki, suahili, ukraiński, urdu, wietnamski
Wielu z nich Szkoła uczy jako jedyna w Polsce!
Szkoła Języków Wschodnich, ul. Oboźna 7 lok. 7, 00-332 Warszawa
TEL.: 22 55 20 937, FAX: 22 55 20 916, e-mail: lektoraty.sjw@uw.edu.pl


Szanowni Państwo,

Zapraszamy na spotkanie z Panią Beatą Jeż, Strategic Planning Director w firmie Comunicat Agencja Dobrej Komunikacji. Spotkanie zatytułowane jest „Orientalistyka - strata czasu czy paleta możliwości?”.

Jest to już drugie spotkanie, na które zapraszamy głównie studentów III roku I stopnia, II roku II stopnia oraz tych wszystkich, którzy zastanawiają się, co można robić po orientalistyce.

Pani Beata Jeż jest absolwentką orientalistyki (specjalność afrykanistyka), ale po studiach Jej praca nie była związana bezpośrednio ze specjalnością. Pani Beata ma niezwykle ciekawą i bogatą karierę zawodową, a na spotkaniu podzieli się z Państwem swoimi doświadczeniami i opowie o roli, jaką studia orientalistyczne odegrały w Jej życiu zawodowym.

Spotkanie odbędzie się w czwartek (19 marca) o godz. 18:00 przy ul. Browarnej 8/10 (koreanistyka) s. 153.

Spotkanie jest organizowane przez Zespół Zapewnienia Jakości Kształcenia WO oraz Radę Konsultacyjną ds. Karier WO.


 OPUS 9na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,

PRELUDIUM 9na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora,

SONATA 9 na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.

Termin składania wniosków w ww. konkursach to 16 czerwca 2015 r. w NCN.

UWAGA - DUŻE ZMIANY W PRZEPISACH!!!!!

http://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2015-03-16-ogloszenie-konkursow-o9-p9-s9


 

Ph.D. studies

Oriental Studies – Language and Culture

- part-time 3rd-cycle degree program

 


 Rejestracja na semestr zimowy oraz zimowy i letni łącznie (cały rok akademicki) odbywa się od 15 kwietnia do 15 maja,
rejestracja na semestr letni od 30 października do 30 listopada.
 

Bezpłatne szkolenia komputerowe dla kandydatów z niepełnosprawnością
dla kandydatów z niepełnosprawnością


Od 1 stycznia 2010 r. egzaminy certyfikacyjne Uniwersytetu Warszawskiego znalazły się na liście certyfikatów uznawanych w postępowaniu kwalifikacyjnym dla pracowników służby cywilnej
(Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dn. 16.12.2009 r, zał. nr 2, pkt 11.2T)


Informacja Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej (BUWiWM)

W związku z napływającymi do BUWiWM coraz liczniejszymi podaniami o opinie w sprawie zagranicznych dokumentów o wykształceniu, BUWiWM przekazał listę ogólnodostępnych źródeł informacji na temat statusu szkół wydających dokumenty, jak również poziomu oraz akredytacji programów studiów realizowanych przez te szkoły, z których korzysta również BUWiWM.

szczegóły [.pdf]

Oficjalna strona BUWiWM - http://www.buwiwm.edu.pl/

 

 


Published with financial support from EU Erasmus Programme  


MSZ - Departament Współpracy Rozwojowej

projekt graficzny strony Wiktor Dyndo