Polityka obsługi "cookies" na stronach UW

 
     


MAPA:
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa tel. 022 826-36-83
fax: 022 55 24 053
NIP: 525-001-12-66
REGON: 000001258
BIG/SWIFT: BIGBPLPWPublished with financial support from EU Erasmus ProgrammeMSZ - Departament Współpracy Rozwojowej
Rekrutacja 2014
na studia
na Wydziale Orientalistycznym UW

ZAPRASZAMY NA STUDIA

WOLNE MIEJSCA NA STUDIACH I STOPNIA !!!

II TURA REKRUTACJI !!!

Wydział Orientalistyczny UW zaprasza wszystkich zainteresowanych kulturami i językami Azji i Afryki na studia. W II turze rekrutacji oferujemy ograniczoną liczbę miejsc na:

  • stacjonarnych studiach I stopnia kierunek orientalistyka, specjalność AFRYKANISTYKA

  • stacjonarnych studiach I stopnia kierunek orientalistyka specjalność KULTURA WSCHODU STAROŻYTNEGO – ASYRIOLOGIA I HETYTOLOGIA

  • niestacjonarne studia I stopnia kierunek orientalistyka specjalność ARABISTYKA

  • niestacjonarne studia I stopnia kierunek orientalistyka specjalność JAPONISTYKA

  • niestacjonarne studia I stopnia kierunek orientalistyka specjalność KOREANISTYKA

  • niestacjonarne studia I stopnia kierunek kulturoznawstwo Azji i Afryki specjalność STOSUNKI MIĘDZYKULTUROWE

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA: WWW.IRK.UW.EDU.PL
 


 

Harmonogram jesiennej sesji egzaminacyjnej 2013/2014 na Wydziale Orientalistycznym UW – zajęcia ogólnowydziałowe
 


 WAKACYJNE INTENSYWNE KURSY JĘZYKOWE - LIPIEC 2014


INFORMACJA O DNIU ADAPTACYJNYM DLA STUDENTÓW I ROKU
WYDZIAŁU ORIENTALISTYCZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO


W dniu 29 września
(poniedziałek) 2014 roku, godz. 12.00–13.00, w sali D Auditorium Maximum (Krakowskie Przedmieście 26/28), odbędzie się spotkanie studentów z władzami dziekańskimi Wydziału Orientalistycznego UW.

O godz. 13.00 rozpoczną się spotkania informacyjne dla studentów poszczególnych jednostek Wydziału Orientalistycznego (oprócz studentów Studium Stosunków Międzykulturowych).

Spotkanie informacyjne dla studentów Studium Stosunków Międzykulturowych
W godz. 15.00-15.30, w sali D Auditorium Maximum, odbędzie się spotkanie studentów z przedstawicielem akademickiej przychodni lekarskiejj.

W godz. 15.30-16.30, w sali D Auditorium Maximum, odbędzie się szkolenie z zakresu praw i obowiązków studentaa zorganizowane przez Zarząd Samorządu Studentów UW.


!!! Obecność na wszystkich spotkaniach i szkoleniu obowiązkowa !!!
 


Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej Wydziału Orientalistycznego z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie przyznania środków na DSM - Młodzi Naukowcy

Komisja Konkursowa Wydziału Orientalistycznego UW rozstrzygnęła konkurs na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.


OGŁOSZENIE KOMISJI KONKURSOWEJ FUNDUSZU INNOWACJI DYDAKTYCZNYCH "FID"
z dnia 13 maja 2014 r.

Priorytet mają projekty dydaktyczne realizujące programy prowadzone w całości w językach obcych, a także projekty realizowane wspólnie, przez co najmniej dwie jednostki podstawowe Uniwersytetu. W przygotowaniu i realizacji projektu mogą uczestniczyć także inne jednostki organizacyjne Uczelni
szczegóły - http://www.bss.uw.edu.pl/nowa/index.php?option=com_content&task=view&id=60&Itemid=51

Wnioski należy składać w Biurze Spraw Studenckich do dnia 17 października 2014 r.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 23 stycznia 2015 r.Rejestracja na semestr zimowy oraz zimowy i letni łącznie (cały rok akademicki) odbywa się od 15 kwietnia do 15 maja,
rejestracja na semestr letni od 30 października do 30 listopada.


PRAKTYKI STUDENCKIE I ABSOLWENCKIE W AMBASADZIE RP W DŻAKARCIE

Ambasada RP w Dżakarcie przesyła w załączeniu pismo Pana Ambasadora Tadeusza Szumowskiego, oferującego praktyki studenckie i absolwenckie w naszej placówce w Indonezji.
Jest to ogromna szansa dla młodych ludzi przyjazdu do odległej Indonezji, dłuższego w niej pobytu oraz poznania tego niezwykłego kraju, jak i zdobycia doświadczenia w pracy w polskich służbach dyplomatyczno - konsularnych.

Szczegółowe informacje nt. niezbędnych dokumentów można znaleźć na stronie Ambasady RP w Dżakarcie:
http://www.msz.gov.pl/pl/p/dzakarta_id_a_pl/o_ambasadzie/
ambasada/praca_i_praktyki_w_ambasadzie/
 

Bezpłatne szkolenia komputerowe dla kandydatów z niepełnosprawnością
dla kandydatów z niepełnosprawnością


Od 1 stycznia 2010 r. egzaminy certyfikacyjne Uniwersytetu Warszawskiego znalazły się na liście certyfikatów uznawanych w postępowaniu kwalifikacyjnym dla pracowników służby cywilnej
(Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dn. 16.12.2009 r, zał. nr 2, pkt 11.2T)


Informacja Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej (BUWiWM)

W związku z napływającymi do BUWiWM coraz liczniejszymi podaniami o opinie w sprawie zagranicznych dokumentów o wykształceniu, BUWiWM przekazał listę ogólnodostępnych źródeł informacji na temat statusu szkół wydających dokumenty, jak również poziomu oraz akredytacji programów studiów realizowanych przez te szkoły, z których korzysta również BUWiWM.

szczegóły [.pdf]

Oficjalna strona BUWiWM - http://www.buwiwm.edu.pl/

 

 
     

projekt graficzny strony Wiktor Dyndo