Polityka obsługi "cookies" na stronach UW

faculty of oriental studies english version

   

*układ chronologiczy (decyduje data deadline)

wydział orientalistyczny
MAPA:
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa tel. 022 826-36-83
fax: 022 55 24 053
NIP: 525-001-12-66
REGON: 000001258
BIG/SWIFT: BIGBPLPW

logo wydział orientalistyczny

Uniwersytet Warszawski szkoła języków wschodnich
Nasze języki: arabski, aramejski, azerski, białoruski, bułgarski, chiński, chorwacki,
czeczeński, czeski, grecki, gruziński, hebrajski, hindi, indonezyjski, jidysz, japoński, kazachski, koreański, litewski, łotewski, macedoński, mongolski, ormiański, perski, rosyjski, rumuński, tamilski, turecki, serbski, słowacki, suahili, ukraiński, urdu, wietnamski
Wielu z nich Szkoła uczy jako jedyna w Polsce!
Szkoła Języków Wschodnich, ul. Oboźna 7 lok. 7, 00-332 Warszawa
TEL.: 22 55 20 937, FAX: 22 55 20 916, e-mail: lektoraty.sjw@uw.edu.pl


UWAGA STUDENCI i DOKTORANCI!

DIAMENTOWY GRANT

MNiSW ogłosiło V edycję konkursu w ramach programu „Diamentowy Grant”

Adresaci konkursu:

  • studenci jednolitych studiów magisterskich lub odpowiednich, którzy ukończyli trzeci rok studiów w roku ogłoszenia konkursu i kontynuują naukę, a w przypadku jednolitych studiów magisterskich trwających 6 lat – studenci, którzy ukończyli czwarty rok studiów w roku ogłoszenia konkursu i kontynuują naukę;
  • absolwenci studiów pierwszego stopnia, którzy otrzymali tytuł zawodowy licencjata lub inżyniera albo równorzędny w roku ogłoszenia konkursu.

Data ogłoszenia konkursu: 14 grudnia 2015

Termin składania wniosków do MNiSW: dwa miesiące od daty ogłoszenia. Do BOB - 4 luty 2016 r.

http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-v-edycji-konkursu-w-ramach-programu-diamentowy-grant.html


UWAGA STUDENCI!

Ambasada Republiki Indonezji pragnie poinformować o możliwości podjęcia przez studentów polskich uczelni studiów w Indonezji w ramach programu Darmasiswa na rok 2016/2017 prowadzonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych RI.

Program ten oferuje całoroczne stypendia pozwalające studentom z zagranicy na naukę języka indonezyjskiego lub/i kierunków artystycznych związanych z kulturą Indonezji jak np.: teatr wayang , muzyka gamelanowa, taniec, batik, rzeźba, sztuki walki silat , a także zarządzenie biznesem, informatyka, architektura czy tradycyjna medycyna na wybranych uczelniach w Indonezji.

Szczegółowe informacje na temat programu Darmasiswa oraz listę dostępnych kierunków i uczelni znajdą Państwo na stronie internetowej Ambasady Republiki Indonezji w Polsce:

http://indonesianembassy.pl/home.php?link=dtl&&id=198&&ids=800

Aplikacje można składać do 7 lutego 2016.

Wszelkie pytania dotyczące programu prosimy wysyłać na adres email: sosbud@indonesianembassy.pl . Jednocześnie zwracamy się z serdeczną prośbą o przekazanie niniejszej informacji do wiadomości studentów Państwa uczelni.

Dawid Martin
Wydział Społeczno-Kulturalny
Ambasady Republiki Indonezji
ul. Estońska 3/5
03-903 Warszawa
tel. +48 22 617 51 08


Rekrutacja do Collegium Invisibile 20166

Serdecznie zapraszamy do rekrutacji!

Pierwszy etap: do 29 lutego 2016 r.

Jeśli jesteś studentem, który łączy swoją przyszłość z pracą naukową, dołącz do Stowarzyszenia Naukowego Collegium Invisibile!

Collegium Invisibile jest najstarszą polską organizacją umożliwiającą uzdolnionym studentom realizację własnych projektów badawczych pod okiem doświadczonych naukowców. Studenci – w ramach Programu Tutorialnego – współpracują z najlepszymi naukowcami polskich i zagranicznych uczelni według indywidualnie ustalonego planu pracy. Studia w Collegium dają możliwość rozwoju kompetencji naukowych oraz warsztatu badawczego. Członkowie Stowarzyszenia uczestniczą ponadto w obozach naukowych, prowadzą zajęcia dla uzdolnionej młodzieży licealnej i tworzą dynamiczne młode środowisko akademickie.

W rekrutacji udział mogą wziąć studenci wszystkich kierunków studiów. W pierwszym etapie należy wypełnić formularz rekrutacyjny znajdujący się na stronie http://rekrutacja.ci.edu.pl/formularz.php oraz przesłać na adres mailowy Stowarzyszenia rekrutacja@ci.edu.pl dowolną pracę pisemną o charakterze naukowym i objętości do 3500 słów do dnia 29 lutego 2016 r.

Po zakwalifikowaniu się do drugiego etapu rekrutacji student bierze udział w rozmowie z zaproszonym ekspertem - specjalistą w dziedzinie, którą reprezentuje student. Więcej szczegółów znajdziecie w zakładce „rekrutacja” na stronie www.ci.edu.pl , oraz na profilu CI na portalu Facebook.

Życzymy powodzenia!

http://www.ci.edu.pl/pl/zasady-rekrutacji


GORĄCO ZACHĘCAMY DO SKORZYSTANIA Z WYDZIAŁOWEJ OFERTY PROGRAMU ERASMUS+
na rok akademicki 2016/2017

WYMAGANIA:
• średnia min. 4.0,
• znajomość języka kraju docelowego na poziomie min. B1 lub B2 (zgodnie z wymogami danego kraju) oraz dokument to potwierdzający.

KRYTERIA KWALIFIKACJI: wysokość średniej (75%), znajomość języka (25%)

ZAINTERESOWANI PROSZENI SĄ O ZGŁASZANIE SIĘ DO 3 MARCA 2016

DO KOORDYNATORA DS. MOBILNOŚCI NA WYDZIALE ORIENTALISTYCZNYM:
DR ALEKSANDRY TUREK
MAIL: a.turek@uw.edu.pl
DYŻURY: Katedra Azji Południowej, CZWARTEK,
godz. 17.00 –18.00. pok. 101

UWAGA!
KWALIFIKACJA NA ROK AKAD. 2016/2017 BĘDZIE PRZEPROWADZONA ON-LINE W SYSTEMIE USOS

szczegóły


UWAGA STUDENCI i DOKTORANCI!

Program LIDER

15 grudnia NCBiR ogłosił VII edycje programu LIDER.

LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,2 miliona złotych.

Wnioski można składać od 14 stycznia do 14 marca 2016 r. Niezbędne oświadczenia do podpisu Władz Jednostki wraz z wydrukiem roboczym wniosku należy złożyć do BOB do 7 marca 2016 r.

http://www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/lider/lider-vii-edycja/program mobilności most
Rejestracja na semestr zimowy oraz zimowy i letni łącznie (cały rok akademicki) odbywa się od 15 kwietnia do 15 maja,
rejestracja na semestr letni od 30 października do 30 listopada. 

200 lat Uniwersytet Warszawski


Published with financial support from EU Erasmus Programme  

MSZ - Departament Współpracy Rozwojowej

projekt graficzny strony Wiktor Dyndo