Krakowskie Przedmieście 26/28,
00-927 Warszawa
tel./fax (48-22) 826-36-83

University
of Warsaw

 

 


Published with financial support from EU Erasmus Programme

 

Structure

 

punktor

Chair of Arabic and Islamic Studies
tel. 4822 55-20-343
email: arabistyka@uw.edu.pl
http://www.arabistyka.uw.edu.pl
 

punktor

Chair of South Asian Studies
tel. 4822 55-20-459
email: indologia@uw.edu.pl
http://www.indologia.orient.uw.edu.pl/
 

punktor

Chair of African Languages and Cultures
tel: 4822 55-20-517
email: afrykanistyka.orient@uw.edu.pl
http://www.afrykanistyka.uw.edu.pl/
 

punktor

Chair of Japanese Studies
tel. 4822 55-20-464
email: japonistyka@avanti.orient.uw.edu.pl
http://japonistyka.orient.uw.edu.pl/

 

 

     

projekt graficzny strony Wiktor Dyndo