Krakowskie Przedmieście 26/28,
00-927 Warszawa
tel./fax (48-22) 826-36-83

University
of Warsaw

 

 


Published with financial support from EU Erasmus Programme

 

Structure

 

punktor

Chair of Arabic and Islamic Studies
tel. 4822 55-20-343
email: arabistyka@uw.edu.pl
http://www.arabistyka.uw.edu.pl
 

punktor

Chair of South Asian Studies
tel. 4822 55-20-459
email: indologia@uw.edu.pl
http://indologia.warszawa.pl
http://www.orient.uw.edu.pl/indologia/eng/index.htm
 

punktor

Chair of African Languages and Cultures
tel: 4822 55-20-517
email: afrykanistyka.orient@uw.edu.pl
http://www.orient.uw.edu.pl/web-kjika/eng
 

 

 

     

projekt graficzny strony Wiktor Dyndo